Tel. +372 740 2068

Hambaravi hüvitis

Oleme Eesti Haigekassa lepingupartner:

Laste hambaravi, alla 19-aastastele ravikindlustatutele.

Pärast isiku 19-aastaseks saamist osutatakse tasuta hambaravi ühe aasta jooksul ainult juhul, kui ravivajadus ilmnes isiku viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist. Samuti osutame vältimatut abi nii ravikindlustatud, kui ka ravikindlustamata täiskasvanutele.

Täiskasvanute hambaravihüvitis.

Hambaravihüvitise määrad alates 01.07.2017

85 EUROT aastas. Omaosalus 15%

 • Töövõimetuspensionär või vanaduspensionär
 • Üle 63-aastane ravikindlustatud isik
 • Osalise või puuduva töövõimega inimene
 • Rase (vajalik rasedust tõendav ravidokument)
 • Alla 1-aastase lapse ema
 • Isik, kellel on talle osutatud tervisehoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust

  Näide:
  • Kui Teie hambaravi arve on 100 eurot, siis tasute ise 15 eurot ning haigekassa hüvitab raviarvest 85 eurot. Samal kalendriaastal haigekassa Teie eest hambaraviteenuseid rohkem ei hüvita ehk järgmisel korral tasute täies ulatuses raviarve ise.
  • Kui Teie üks hambaravi arve on näiteks 60 eurot, siis tasute ise sellest 9 eurot ehk 15% ja haigekassa hüvitab 85 % ehk 51 eurot. Kuna esimesel korral hüvitas haigekassa 51 eurot, aga hüvitist saab ühes aastas kuni 85 eurot, siis hüvitab haigekassa ka järgmise raviarve eest kuni 34 eurot.

40 EUROT aastas. Omaosalus 50%

Täiskasvanud ravikindlustatud inimesed

Näide:
• Kui Teie hambaravi arve on näiteks 50 eurot, siis tuleb Teil endal tasuda 50% raviarvest ehk 25 eurot ja teise 50% hüvitab haigekassa. Kui külastate sama aasta jooksul veel hambaarsti, hüvitab haigekassa Teie raviarvest veel 15 eurot, kuna hüvitise piirmäär on ühes aastas 40 eurot.
• Kui Teie raviarve on näiteks 100 eurot, siis tasub haigekassa sellest korraga aastase hüvitise määra ehk 40 eurot ja Teil tuleb maksta ülejäänud 60 eurot. Kui olete ära kasutanud kogu Haigekassapoolse hüvitise, siis edasised raviprotseduurid toimuvad vastavalt kliiniku hinnakirjale.

Lisainfot hambaravihüvitiste kohta leiate: www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/hambaravihuvitis.

Hambaproteeside hüvitis.

Alates 1. juulist 2017 kehtib uus täiskasvanu hambaproteesihüvitise määrus. Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale summas 260 eurot. Proteesihüvitisele on õigus järgmistel ravikindlustatud isikutel:

 • Töövõimetuspensionär
 • Vanaduspensionär
 • Osalise või puuduva töövõimega isik
 • Üle 63-aastane ravikindlustatud isik